Downloadable Forms

    PENTADBIRAN
  1. BORANG BAYARAN WANG RUNCIT
  2. BORANG PERMOHONAN BILIK MESYUARAT ARAS 1
  3. BORANG PERMOHONAN KENDERAAN
  4. BORANG PERMOHONAN SUBSIDI YURAN TASKA
     
    JAWATANKUASA UBAHSUAI DALAMAN DAN LUARAN (JKUDL) UiTM KAMPUS SUNGAI BULOH, SELAYANG & TELUK INTAN
     
  1. PEKELILING JKUDL
  2. SENARAI AHLI JKUDL
  3. BORANG JKUDL KSBSTI
     
    JAWATANKUASA IT DAN ELEKTRONIK NEGERI (JITEN)
     
  1. BORANG JITEN - 1 (2016)
  2. (LAMPIRAN A)

  Pengesahan kemunasabahan harga dan kelulusan pembelian terus bekalan/perkhidmatan berdasarkan hanya satu sebut harga yang diterima

  3. (LAMPIRAN B)

  Senarai semakan pegawai yang menguruskan pembelian terus barangan/perkhidmatan melebihi RM 1,000 di PTJ

  4. JADUAL ANALISA SEBUT HARGA PEMBELIAN TERUS

  NOTA :

  1.
  Jawatankuasa IT dan Elektronik Negeri (JITEN) bertanggungjawab untuk meluluskan permohonan perolehan ICT merangkumi skop IT, alat pandang dengar, peralatan elektronik pejabat dan makmal, telekomunikasi dan sumber digital yang menggunakan peruntukan kumpulan wang pengurusan dan wang amanah sehingga RM50,000.
  2.
  Semua permohonan hendaklah dihantar Jawatankuasa IT dan Elektronik Negeri (JITEN), Kampus Perubatan/Pergigian (d/a Bahagian Teknologi Maklumat, Kampus Perubatan/Pergigian, Universiti Teknologi MARA Kampus Sg. Buloh).
  3.
  Justifikasi permohonan hendaklah lengkap untuk tujuan penggunaan dan pembelian dibuat.
  4.
  Sebarang kelewatan penerimaan dokumen dari tarikh yang ditetapkan, permohonan tersebut akan dibawa ke Mesyuarat JITEN yang akan datang.

  Motto

  Connect With Us

  Universiti Teknologi MARA,
  Sungai Buloh Campus, Selangor Branch,
  47000 Jalan Hospital, Sungai Buloh,
  Selangor, MALAYSIA

  • dummy+6 (03) 6126 5000

  • dummy webmastermedic@uitm.edu.my